Medlemmer

Ønsker du å bli medlem i hytteeierforeninga er det bare å betale inn årskontingenten på kr 300,- til kto.nr. 4410 37 38455. Husk å oppgi navn og hyttenummer, samt epostadresse. Om det er endringer i epostadresse eller eierskifter i familien, er det veldig greit at det blir gitt beskjed om dette slik at riktig adresse … Read more

Kjøp/salg

Bjørn Skotvold har ei nesten ubrukt Star Baikal hagle til salgs. Ta kontakt med Bjørn ved eventuell interesse.  

Fiskekort

Fiskekort i Fergeli Det har allerede begynt å komme etterspørsel etter fiskekort for 2019. Ordningen med ett fiskekort for alle vann i Fergeli blir videreført. Betalingssatser for de ulike alternativer til kort vil bli som for 2018 og det vil fortsatt være ulike satser for ulike fiskeredskaper som tidligere. Kontonummer for innbetaling av fiskekort er 4448.14.19287 og så … Read more

Rundtur

Dette er en kjempefin rundtur på ski. Skuterløype skal være oppkjørt ihvertfall mot hver helg.

Årsmøte

201118 Referat fra årsmøte i Jadarheim 4. oktober kl 19.00 1.  ÅPNING       Leder ønsket velkommen 2.   VALG AV MØTELEDER, REFERENT OG 2 PROTOKOLL-UNDERSKRIVERE        Møteleder: Bjørn Asp. Referent: Solfrid Skevik        Protokoll-underskrivere: Ivar Vanebo og Jorid Tverås 3.   STYRETS BERETNING        Årsmeldingen godkjent uten merknader 4. REGNSKAP OG REVISJONSRAPPORT     Regnskaps-utdrag 2017/2018                                                                                             Inntekter                Utgifter … Read more

Årsmøte

201118 Referat fra årsmøte i Jadarheim 4. oktober kl 19.00 1.  ÅPNING       Leder ønsket velkommen 2.   VALG AV MØTELEDER, REFERENT OG 2 PROTOKOLL-UNDERSKRIVERE        Møteleder: Bjørn Asp. Referent: Solfrid Skevik        Protokoll-underskrivere: Ivar Vanebo og Jorid Tverås 3.   STYRETS BERETNING        Årsmeldingen godkjent uten merknader 4. REGNSKAP OG REVISJONSRAPPORT     Regnskaps-utdrag 2017/2018                                                                                             Inntekter                Utgifter … Read more