Kjøp/salg

Hyttetomt ved Langvatnet i Fergeli selges. Interesserte ta kontakt på 902 07 992.