Medlemmer

Medlemsinfo

Ønskes det nytt medlemsskap i Færgeli hytteeierforening er det bare å betale inn årskontingenten på kr 300,- til kto.nr. 4410 37 38455. Husk å oppgi navn og hyttenummer, samt epostadresse.

Ved eierskifte i familien eller andre endringer, ny epostadresse m.m. så er det veldig greit at styret/kasserer får beskjed. Dette vil gjøre at kommunikasjonen fra styret til medlemmene kommer fram til riktig person. Endringer kan sendes kasserer gbenum@hotmail.com