Jakt/fiske

Fiske i Fergeli

Ordningen med ett fiskekort for alle vann i Fergeli blir videreført også for 2022.

Betalingssatser for de ulike alternativer til kort vil bli som i fjor og det vil fortsatt være ulike satser for ulike fiskeredskaper som tidligere. Kontonummer for innbetaling av fiskekort er 4448.14.19287 og så snart betalingen er registrert vil kort bli tilsendt. NB! Husk å oppgi mailadresse.

Satser:

  • 1     Snørefiske, stang og oter –                                           kr. 300,- / årskort
  • 2     3 stk garn 26 omfar         –                                            kr. 400,- / årskort
  • 3     3 stk garn 26 omfar samt snørefiske/stang/oter – kr. 500,- / årskort
  • 4     Helgekort (fr – sø, ev. 3 dager) – «full pakke» –                kr. 150,- / 3 dager

 Annen informasjon

Personer under 16 år har etter lov om laksefiske og innlandsfiske mv. § 18 rett til gratis fiskekort for fiske med stang og håndsnøre i perioden 1. januar til og med 20. august. Disse kan fiske gratis uten at det er bedt om fiskekort.

Inntil videre kan det gjennomføres en ordning ved oterfiske og garnsetting at det avkreves kun ett fiskekort.

Vi håper at alle som fisker i Fergeli respekterer ordningen med fiskekort og spesielt er det viktig at kravet til omfar på garnene overholdes.

Det kan samtidig orienteres om at grunneier har startet en samarbeid med kommunen med hensyn til å heve kvalitet og størrelse på fisken i noen av vatna. Det vil bli utlagt et eget notat om dette i løpet av kort tid.

Skitt fiske!

Fergeli Eiendom

Torbjørn Landsem/s Mob: +47 91 66 28 68

E-post: torbjorn.landsem@gmail.com


Enkelte år gir bra med fugl
En god pause med bålkaffe hører med

Påminnelse! Husk å levere jaktrapport over skutt vilt under småviltjakta sist høst.