Jakt/fiske

Fiske

Fiskekort for 2023 vil bli solgt som før av tidligere grunneier Landsem på vegne av ny eier ut året eller til ny informasjon kommer. Kontonummer for innbetaling av fiskekort er 4448.14.19287 og så snart betalingen er registrert vil kort bli tilsendt. NB! Husk å oppgi mailadresse.

Satser:

  • Alt. 1     Snørefiske, stang og oter –                                           kr. 300,- / årskort
  • Alt. 2     3 stk garn 26 omfar         –                                            kr. 400,- / årskort
  • Alt. 3     3 stk garn 26 omfar samt snørefiske/stang/oter – kr. 500,- / årskort
  • Alt. 4     Helgekort (fr – sø, ev. 3 dager) – «full pakke» –                kr. 150,- / 3 dager

 

Annen informasjon

Personer under 16 år har etter lov om laksefiske og innlandsfiske mv. § 18 rett til gratis fiskekort for fiske med stang og håndsnøre i perioden 1. januar til og med 20. august. Disse kan fiske gratis uten at det er bedt om fiskekort.

Vi håper at alle som fisker i Fergeli respekterer ordningen med fiskekort og spesielt er det viktig at kravet til omfar på garnene overholdes.

Jakt

Ny grunneier har ikke kommet med informasjon angående småviltjakt, men i følge tidligere grunneier ønsker ny grunneier å disponere jakta selv i 2023 og heller komme tilbake med eventuelt kortsalg til neste år.

Styret i hytteeierforeninga vil invitere grunneier Thommesen til møte for avklaring av dette og andre saker som angår brukere og hytteeiere i området.