Jakt/fiske

Fiske

Grunneier åpner for gratis fiske i alle vann i Fergeli, dette i forbindelse med kultivering for å bedre fiskekvaliteten i vannene. Husk størrelse på garn skal være 22/24 omfar.

 

Jakt

Ny grunneier har gitt beskjed om at det ikke skal selges jaktkort for småvilt hverken i år eller neste år. Begrunnelse er at bestanden på fugl er for høyt beskattet i de senere år.