Årsmelding

Klikk på linken under så får du fram årsberetninga:

ÅRSBERETNING 2022


ÅRSBERETNING 2019/2020

FOR FÆRGELI HYTTEEIERFORENING

ÅRMØTET 2020 UTSATT TIL 2021 PÅ GRUNN AV COVID-19

På styremøte 02.09.20 ble det i sak 24/20 gjort følgende vedtak:

Årsmøtet utsettes med 1 år til høsten 2021. Alle valg utsettes/alle innehar sine verv til årsmøte 2021. Årsberetning og regnskap for siste år ferdigstilles og legges ut på hjemmesida.

STYRET HAR BESTÅTT AV:

Leder                                                             Bjørn Asp

Nestleder                                                       Aasmund Sprauten

Sekretær                                                        Elisabeth Bach

Kasserer                                                        Geir Benum

Styremedlem                                                 Stein Brønstad

Varamedlemmer                                          Bjørn Frosthammer og Thorgeir Damås

Revisorer:                                                    Ketil Sakshaug og Bodil G. Lein

Styremedlemmer som opprinnelig skulle vært på valg nå i høst, blir på valg ved årsmøtet som vil bli avholdt høsten 2021.

Antall medlemmer 2019:  105  har betalt medlemskontigent.

Styret har hatt 4 møter og behandlet 30 saker.

Aktiviteten har vært preget av restriksjonene som myndighetene har besluttet.

Foreningen har vært engasjert i bla. disse saker:

Opprusting av området ved Storferga.

Restaurering av infotavla og takoverbygg på sittegruppa.

Skilting, rydding og merking av stier

Bygging av plankestier

Plankestier til Finnhalla og Setterstjern


Nordre Langvatnet veilag

Nordre Langvatnet veilag ble opprettet på et stiftelsesmøte 15.januar i år. Bakgrunn for opprettelsen av veilaget er drift av vei fra Stor Ferga og til Langvatnet og parkeringsplasser ved Langvatnet, som medlemmene har betalt for. Medlemmene av veilaget er hytteeiere  ved Langvatnet. Veilaget har valgt sitt eget styre.

Styret består av: Bjørn Frosthammer (leder), Ulrikke Tverås (nestleder), Marian Brekke Rennan (sekretær), Karsten Saugestad (kasserer) og Pål Sprauten (varamedlem).

Til nå har vi satt opp skilt, ordnet med møteplass, satt opp brøytestikker, inngått avtale om brøyting og vedlikeholdt parkeringsplassene. Det er også ordnet med oblater og ordninger for medlemmene mht. parkering. Behov og tilordninger utover dette blir vurdert etter behov og nødvendighet. Eksempel er at styremedlemmer i hytteeierforeninga har fått utstedt egne oblater for å kunne utføre nødvendige oppdrag.


Rapport fra feie- og branntilsynet etter deres første tur i Fergeli

Litt statistikk først:

Nordre Langvatnet: 46 hytter er registrert. Gikk tilsyn hos 40 stk. 6 stk hadde ikke anledning til å møte. (1 skulle rive å sette opp ny)

Fergelivegen: 29 hytter er registrert. Gikk tilsyn hos 26 stk. 3 stk hadde ikke anledning til å møte.

Lissferja: 10 hytter er registrert. Gikk tilsyn hos 10 stk.

Ferjengan: 6 hytter er registrert. Gikk tilsyn hos 6 stk.

Totalt så gikk jeg 82 tilsyn av 91. (Så god treff prosent har jeg ikke i andre hyttefelt.)

Når det gjelder avvik, så var det veldig lite av det. I hovedsak så var det sotluke for nært brennbart materiale som var den største feilen. Alt i alt meget bra og fine og velholdte hytter. Når det gjelder anmerkinger, så var det alder på brannslukkere og gasslanger som var utfordringen.

Jeg ble godt mottatt hos alle hytteeiere, mange trivelige og fine samtaler, både med og uten kaffe.

Neste tilsyn og feierrunde blir om ca 10 år. MEN er det noen som ønsker at jeg tar meg en tur for å feie (eller tilsyn på nytt), ta kontakt.


Dugnadsånden er stor i Færgeli hytteeierforening.

Etter at det ble anlagt vei fram til Langvatnet ble det ikke behov for den gamle plankestien fram mot Ovesenbukta.

Pga at det ble brukt sviller og trykkimp materiale ble det vedtatt i styret at det var nødvendig med en dugnad for å fjerne stien. Vi innkalte til dugnad og var selvfølgelig spent på oppmøte. Det ble over all forventning. Det kom folk fra nesten alle hyttene som hadde parkeringsplass på nordsiden av Langvatnet. I tillegg til å fjerne den gamle plankestien utførte vi også dugnad på parkeringsplassen.

Tre lass med subbus og med god hjelp av Pål Sprauten med traktor lånt av Torbjørn Landsem, ble plassen grei.

Problemet med parkeringsplassen er at den er dårlig drenert, så vi håper å få hjelp av Olav Tverås som var entreprenør, til å legge kulvert ved innkjøringen på parkeringsplassen. (Info.: Bjørn Frosthammer) (Fotos: Bjørn Asp)


Trimmen

Vi har i skrivende stund ikke fått inn alle trimbøkene og er derfor ikke klare med resultatene. Vi utsetter derfor oversikt over trimmen og deler ut  premier  på neste årsmøte sammen med inneværende trimm-år til høsten 2021.


Oppgradering ved Storferga

Det har i sommer/høst pågått en omfattende restaurering og oppgradering av fellesområdet ved Storferga. Det er skiftet ut stolper på infotavla og sitteplassen. Nye benker, bord, vindskier skal på plass, samt nytt torvtak.

I tillegg er det ryddet ved gapahuken og det skal fylles på med pukk foran. Videre skal det ryddes enda mer ned mot vannet der vegetasjonen er tettest.


Naustene ved Storferga

Den nye naustrekka ved Storferga er nå ferdigstilt. Alle de seks naustene er solgt til hytteeiere i området. Det er planlagt at det bygges ei tilsvarende rekke ved siden av denne til våren.

 

Byggmester Tore Vanebo satte opp naustene i sommer med hjelp av flere gode håndtlangere….

Foto Aasmund Sprauten

 


Velkommen til Færgeli hytteeierforening

Foreninga organiserer hytteeiere i Fergeli i Steinkjer kommune, samt Finnhalla i Namdalseid kommune. De fleste hyttene ligger i tilknytning til Storferga, Lissferga, Rundhaugvatnet, Langvatnet og Setterstjønna. Foreningen ble stiftet i 1977 og har pr 2018 220 medlemmer fra 120 hytter. Kontakt kasserer Geir Benum på tlf. 958 14 195 eller e-post gbenum@hotmail.com om det er spørsmål om medlemskap eller andre ting.

 


Utdrag av høringsutkast for motorferdsel på vatn i Nye Steinkjer kommune:

(bla. Færgeli Hytteeierforening)

«De fleste små vatn i gamle Verran kommune ligger mer til fjells enn i gamle Steinkjer kommune. Vi er inne i en periode med overgang til elektrisk motor på mange fronter. Argumentet fra høringspartene knyttet til at lading av elmotor ofte foretas med aggregat drevet på fossilt drivstoff medfører riktighet. Det generelle kravet om el-motor i små vatn langt til fjells gir dermed bare begrenset effekt mht klimagassutslipp. Kommunedirektøren finner derfor at dette punktet bør endres, slik at forskriftsteksten endres fra «Det er tillatt å bruke båt, drevet med 5 hk el-motor, til nyttekjøring i følgende vatn < 2km2» til «Det er tillatt å bruke motorfartøy drevet med 5 hk til nyttekjøring i følgende vatn < 2 km2». På den måten er det frivillig å nytte el eller forbrenning.»

Dette betyr at vi kan bruke bensindrevet motor som før.


Regnskap 2019/2020


Færgeli hytteierforening

ønsker med dette alle brukere

God Jul og et godt og forhåpentligvis covid19- fritt nytt år!