Fiskekort

Fiskekort i Fergeli Det har allerede begynt å komme etterspørsel etter fiskekort for 2019. Ordningen med ett fiskekort for alle vann i Fergeli blir videreført.

Betalingssatser for de ulike alternativer til kort vil bli som for 2018 og det vil fortsatt være ulike satser for ulike fiskeredskaper som tidligere. Kontonummer for innbetaling av fiskekort er 4448.14.19287 og så snart betalingen er registrert vil kort bli tilsendt. NB! Husk å oppgi mailadresse.

Satser:

  • Alt. 1     Snørefiske, stang og oter – kr. 300,- / årskort
  • Alt. 2     3 stk garn 26 omfar         – kr. 400,- / årskort
  • Alt. 3     3 stk garn 26 omfar samt snørefiske/stang/oter – kr. 500,- / årskort
  • Alt. 4     Helgekort (fr – sø, ev. 3 dager) – «full pakke» – kr. 150,- / 3 dager

 

Annen informasjon

Personer under 16 år har etter lov om laksefisk og innlandsfiske mv. § 18 rett til gratis fiskekort for fiske med stang og håndsnøre i perioden 1. januar til og med 20. august. Disse kan fiske gratis uten at det er bedt om fiskekort.

Inntil videre kan det gjennomføres en ordning ved oterfiske og garnsetting at det avkreves kun ett fiskekort.

Vi håper at alle som fisker i Fergeli respekterer ordningen med fiskekort og spesielt er det viktig at kravet til omfar på garnene overholdes.

Det kan samtidig orienteres om at grunneier har startet en dialog med fylkeskommunen med hensyn til å heve kvalitet og størrelse på fisken i noen av vatna.

Skitt fiske!

Fergeli Eiendom

Torbjørn Landsem/s Mob: +47 91 66 28 68 E-post: torbjorn.landsem@gmail.com