Medlemmer

Ønsker du å bli medlem i hytteeierforeninga er det bare å betale inn årskontingenten på kr 300,- til kto.nr. 4410 37 38455. Husk å oppgi navn og hyttenummer, samt epostadresse.

Om det er endringer i epostadresse eller eierskifter i familien, er det veldig greit at det blir gitt beskjed om dette slik at riktig adresse blir brukt ved eventuelle utsendelser.